Personlig trener og kostholdsveileder

SPESIFIKT TILPASSET DINE MÅL

OG FORUTSETNINGER

Kompetanse, kvalitet, behov og mestring. Som personlig trener tilrettelegger man trening, kosthold, miljø og tankegang sånn at den enkelte kan oppnå sine bestemte mål.

Med fokus på teknikk, personlige preferanser, individualisering og tett personlig oppfølging legger man til rette for den beste fremgangen mot målet.​​

PERSONLIG TRENING:

En til en

Duo

Grupper

Bedriftstrening

Inne/ute​

KOSTHOLD:

Kostholdsveiledning

Kostholdsplan

Nettbasert veiledning